تجهیزات بستنی تکسازان

تجهیزات بستنی

انواع تجهیزات بستنی تکسازان

tajhizat-taksazan (3)

بخشی از فروشگاههای تجهیز شده توسط صنایع برودتی تکسازان

ادامه خواندن “تجهیزات بستنی تکسازان”

اسپرسور

ادامه خواندن “اسپرسور”

سرخ کن سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کن

سیب زمینی سرخ کن طرح جدید

ادامه خواندن “سرخ کن سیب زمینی”

شربت سرد کن

شربت سرد کن ایتالیایی

شربت سرد کن خارجی

ادامه خواندن “شربت سرد کن”

پرتغال گیر

ادامه خواندن “پرتغال گیر”

میکسر

ادامه خواندن “میکسر”

ترازو

ادامه خواندن “ترازو”

کالباس بر

ادامه خواندن “کالباس بر”

آب سرد کن

ادامه خواندن “آب سرد کن”