صنایع برودتی تکسازان: شماره کارتهای بانکی شرکت تکسازان

شماره کارتهای بانکی شرکت تکسازان

بانک پاسارگاد : ۸۵۹۶ ۰۴۶۴ ۲۹۱۰ ۵۰۲۲

بانک سامان :۸۷۸۸ ۰۲۶۵ ۸۶۱۰ ۶۲۱۹

بانک تات : ۶۴۷۸ ۹۰۵۱ ۱۴۱۰ ۶۳۶۲

بانک سپه : ۴۹۸۸ ۶۷۰۴ ۱۰۱۰ ۵۸۹۲

بانک مسکن : ۵۵۵۷ ۱۹۲۶ ۲۳۱۴ ۶۲۸۰

بانک پارسیان : ۰۹۷۸ ۵۲۲۳ ۰۶۱۰ ۶۲۲۱

بانک ملی : ۳۴۰۰ ۱۸۳۵ ۹۹۱۳ ۶۰۳۷

توجه : تمامی حساب ها به نام سید داود ذوالفقاری می باشد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.